Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
+36 20 407 6420
Ön itt jár: > Kezdőlap >

ÁSZF

ÁSZF

Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Modell & Hobby Kft. (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. Lurdy Ház. ép. Irodaszárny. lház. II. em. Cg. 01-09-724357, cégjegyzéket vezető Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 10929829-2-43) mint adatkezelő (továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) legfontosabb jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a shop.modell.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen ÁSZF-ben meghatározott Felek között jön létre. A webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény(”Ektv.”) szabályozza. Jelen ÁSZF-fel mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak, az Ektv. 5.§ (4) és a 6.§ (5) bekezdései alapján.

1.2. A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton (a Weboldalon keresztül leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A robotnet.hu áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni,  amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A megrendelés leadása és a Szolgáltató technikai automatikus (megrendelését fogadtuk) visszaigazolása nem minősül szerződésnek. A Felek közötti szerződés az elektronikus úton továbbított megrendelés leadásával, annak elektronikus úton történő érdemi, manuálisan történő visszaigazolásával, (átvehető, illetve elküldve státusz) esetén jön létre. A megrendelés és annak Szolgáltató általi érdemi visszaigazolása, valamint a szolgáltatói ÁSZF együttesen alkotja a távollévők között létrejött szerződést. A megrendelés módjától függetlenül, a személyesen, üzletünkben történő áruátvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek, tekintettel arra, hogy a vásárlónak módja van a termék megvizsgálására, kipróbálására. A Felek között az elektronikus úton továbbított megrendelés, annak elektronikus úton történő érdemi visszaigazolása magyar nyelven létrejött és írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

1.5. Ügyfélszolgálat:  1135 Budapest Lehel utca 62 Modell & Hobby szaküzlet. Tel: 06-1-237-0744

2. Regisztráció

2.1. A Weboldal jobb oldalán felül, a Bejelentkezés szövegre kattintva megjelenő oldalon az új vevők, fiók létrehozására kattintva jelenik meg a regisztrációs adatlap, ennek kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Itt az Ügyfélnek a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat kell megadnia, a kötelező mezők csillaggal vannak jelölve.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. 
 

2.3. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Fiókom menü alatti menüpontokban van lehetőség. Aktív megrendelést érintő adatok módosítására az ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy az info@robotnet.hu e-mail címen van lehetőség.

3. Megrendelés

3.1. A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, használatukra vonatkozó tudnivalókat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termékek használati utasítását -  ahol ezt a jogszabályok előírják - az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a magyar nyelvű használati utasítást,  kérjük mihamarabb - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze vevőszolgálatunknál, elektronikus, vagy nyomtatott formában pótoljuk. Amennyiben a web áruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A Szolgáltató arra törekszik, hogy a honlapon közölt termék- és árinformációk a lehető legpontosabban legyenek feltüntetve. A Szolgáltató nem felelős a web áruházban megjelentetett termékek technikai jellemzői változásáért, ha a gyártó (forgalmazó) a web áruházban feltüntetett termékek képeihez, leírásaihoz képest változtatásokat alkalmaz. Ha hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő hibás árra, illetőleg a web áruházban nyilvánosságra hozott technikai jellemzők, (különösen a termékek képei, leírásai, paraméterei) a megrendelést követő gyártói (forgalmazói) változtatásakor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron, vagy a korábban meghirdetett technikai jellemzőkkel szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron, illetőleg megváltozott technikai jellemzőkkel történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától, vagy fenntarthatja vételi szándékát. Akciós árak esetében az akció egy meghatározott ideig, legfeljebb a meghatározott készlet erejéig tart (amely készlet az akció záró időpontját megelőzően is kimerülhet).

3.4. A webáruházban a vásárlás regisztrációhoz kötött, ez azért hasznos, mert következő alkalommal már elegendő a termékeket kiválasztani és kosárba tenni, nem kell újra megadnia a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül regisztrált Ügyféltől csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges - csillaggal jelzett - valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.5. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.6. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. Ez alól kivételt képez az az eset, ha az Ügyfél tévesen adta meg e-mail címét.

3.7 A Szolgáltató fenntartja magának annak jogát, hogy azt a megrendelést, amelyet az Ügyfél a 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapelveinek (így különösen a Ptk. 1:3 §. /1/ bek.; 1:4 §. /2/ bek.; 1:5 §. /1/ bek.) a Szolgáltató által megalapozottan valószínűsített megsértésével kezdeményezett, még a teljesítés előtt mint jogszabályba ütközőt, a Szolgáltató jogosult törölni.

3.7.1 Jogszabályba ütköző a megrendelés különösen, (de nem kizárólagosan) ha az Ügyfél

 1. a terméket a jóhiszeműség és tiszteség elvének megsértésével rendelte;
 2. a rendelés az Ügyfélnek felróható okból szabályzat-, szerződés-, vagy jogszabálysértő;
 3. az Ügyfél magatartása a joggal való visszaélés tilalmát sérti;

az Ügyfél megtéveszti, vagy megtéveszteni próbálja a Szolgáltatót (pl. Szolgáltató engedélye nélkül, kiskereskedelmi tovább-értékesítés szándékával rendel az Ügyfél, vagy eseti kedvezményeket jogosulatlanul, visszaélés-szerűen kíván igénybe venni)

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A Szolgáltató a megrendelt árut igény szerint házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. A fuvardíj az Ügyfelet terheli, amelyről Szolgáltató számlát állít ki. Ha egy Ügyféltől a megrendelt termék(ek) kiszállítása előtt újabb megrendelés érkezik, és az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi (és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség), a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított (a futárszolgálatnak átadott) csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási költségét nem befolyásolja.

4.2. Bankkártyás fizetés menete: Bankkártyás fizetést a termékek kosárba helyezése után, a "Fizetési információk" között a Bankkártyás fizetés választásával tud kezdeményezni. A rendelés feladását követően rendszerünk átirányítja Önt a Bank internetes fizetőfelületére, ahol meg kell adnia bankkártyájának adatait. A fizetéshez Visa, EuroCard/MasterCard bankkártyát használhat. Az Ön kártyaadatait mi soha, semmilyen esetben nem kapjuk meg. Minden esetben csak visszaigazolást kapunk arról, hogy sikeres volt-e a kezdeményezett tranzakció vagy sem. Ha a fizetés sikeres volt, akkor kollégáink fogadják rendelését. Erről e-mail-es visszaigazolást kap. Ha nem kapna visszaigazolást 10 percen belül, ellenőrizze SPAM mappáját is, vagy érdeklődjön telefonon! A kifizetéshez meg kell adnia bankkártyája számát, a lejárat időpontját, a bankkártya hátoldalán található ellenőrző szám utolsó 3 számjegyét. Ha kitöltött minden adatot a kifizetés a „Fizetem” gomb megnyomásával történik. Ezután a pénzintézet leellenőrzi az Ön által megadott adatokat. Ha mindent rendben talált, vásárlása összegét levonja a kártyájáról. A sikeres ill. sikertelen fizetést a rendszer kijelzi, majd felkínálja a lehetőséget a webáruházunk oldalára való visszalépésre. Továbblépés az ott felkínált linkre való kattintással történik. A bankkártyás fizetés a Bank zárt, titkosítással ellátott rendszerén keresztül történik. A Szolgáltató a Bankkal fennálló szerződése alapján kijelenti, hogy a bankkártyás fizetésre vonatkozóan vállalja a tranzakciók titkos és biztonságos lebonyolítását. E szerződés alapján a vevő bankkártya- és bankszámla adataihoz a rendszer működéséből következően sem a Szolgáltató, sem más, harmadik személy nem fér hozzá. A webáruházunkban való bankkártyás vásárlásra a Bank kártyás vásárlásokra vonatkozó általános szerződési feltételei érvényesek. A fizetési tranzakció szabályos lebonyolítását, a bankkártya adatok kezelését, az adatok titkosítását, a folyamat biztonságát a Bank végzi és biztosítja. A tranzakció végeredményéről pedig a Szolgáltató a Banktól kap tájékoztatást. Így a fizetési folyamattal összefüggő, a Bank, illetve a kártya kibocsátó bank hatáskörébe, érdekkörébe tartozó kérdésekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A felhasználó felel az általa megadott adatok valódiságáért és köteles a szolgáltatást rendeltetésszerűen, jelen feltételek, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei szerint használni. A Bank jogosult a szolgáltatást, valamint a felhasználó bankkártya számának elfogadói hálózatában történő használatát azonnali hatállyal felfüggeszteni a nemzetközi kártyatársaságok rendelkezései szerint, csalárd tranzakció gyanúja esetén. A Szolgáltató a fizetési tranzakció során nem vizsgálja felül a Bank tranzakció sikerességéről, sikertelenségéről, felfüggesztésről szóló döntését. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Bank által csalárdnak minősített tranzakciókból eredő követeléseit az Ügyféltől követelje, azt vele szemben érvényesítse. A Szolgáltató nem vállal felelősséget, ha megszakad az internetes kapcsolat és emiatt a tranzakció nem befejezett, illetve sikertelen.

4.3. Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

4.4. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat,  még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével kell dokumentálni.

4.5. A megrendelt terméke(ke)t az Ügyfél - előzetes időpont egyeztetés után - személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén: 1135 Budapest Lehel utca 62 Modell & Hobby Szaküzlet. A személyes átvétellel rendelt terméket az értesítés kiküldését követő 7 napig tudjuk tartani - amennyiben a vevő nem jelzi későbbi átvételi szándékát, a megrendelést töröljük!

5. Elállás joga, módja, következményei

5.1. Amennyiben Ügyfél a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 (tizennégy) naptári napon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkeznek. (jelenleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. r.) Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 14 (tizennégy) munkanapon belül elküldenie, azonban a termék visszajuttatásáról is mihamarabb gondoskodnia kell. A terméket sértetlen állapotban kell visszajuttatni Szolgáltató címére, lehetőleg az eredeti csomagolásban. A Modell & Hobby Kft. kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az áru nem rendeltetésszerű használata esetén Szolgáltató követelheti az Ügyféltől az ebből eredő kára megtérítését. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban Ügyfélnek kell gondoskodnia. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. Erre való tekintettel a személyesen, üzletünkben történő átvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek, tehát nem érvényes rá a 14 (tizennégy) munkanapon belüli elállási jog.

5.2. A Modell & Hobby Kft utánvétes postai csomagokat nem tud fogadni. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Modell & Hobby Kft kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül visszautalja a vásárló részére.

6. Garancia, szavatosság

6.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 2013. évi V.  törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.


7. Egyebek

7.1. A robotnet.hu áruház, információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

7.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

7.3. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként vagy közreműködőjeként jár el.

7.4 A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. A Szolgáltató, mint adatkezelő az adatok feldolgozása során feltétlen titoktartásra kötelezett adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe. Adatfeldolgozó: „M&H Üzemeltető" Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1135 Budapest, Lehel út 62., cg.: 01-09-970070, cégjegyzéket vezető Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 23533549-2-41)

7.5. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

7.6. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően az általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság/Törvényszék döntését kezdeményezik.

Melléklet: Adatvédelmi tájékoztató

8. A termékek használatáról

Minden terméket a használati utasításban leírtak szerint kell üzembe helyezni és rendeltetésszerűen használni. A terméket mások életét, testi épségét, személyiségi, illetőleg vagyoni jogait veszélyeztető illetőleg sértő módon és célra – így különösen balesetveszélyesen, vagy a magánélethez való jog megsértésével, illetőleg birtokháborítással akár szándékosan, akár gondatlanul – történő használata rendeltetésellenes. A forgalmazó kizárja teljes körűen a felelősségét a termék rendeltetésellenes használatára visszavezethető, vagy azzal összefüggő okból keletkezett, vagy később keletkező, bárki által előterjesztett, bármely igény (beleértve a közvetlen, közvetett, illetőleg következményi kár, továbbá vagyoni és nem vagyoni hátrány) tekintetében. A termék vásárlója jelen záradékot a vásárlás előtt megismerte, megértette, és a termék megvásárlásával az eladói felelősségkorlátozást a vásárló elfogadólag és visszavonhatatlanul tudomásul vette.

9. NFH (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság) jogutódlással történő megszűnésével kapcsolatos tudnivalók

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) 2016. december 31. napjával, jogutódlással megszűnt.
Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségeiről hiteles információt találnak: http://jarasinfo.gov.hu/.weboldalon.

 

Adatvédelmi tájékoztató

      ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a rendszerében található személyes adatok kezelése tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja.

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit (a továbbiakban: Felhasználó) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint Felhasználó jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Felhasználó jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni a tájékoztatóban meghatározott módon.

1.         ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Az adatok kezelését a Modell & Hobby Kft. végzi.

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. Lurdy Ház. ép. Irodaszárny. lház. II. em.

Cégjegyzékszám: 01-09-724357

Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 10929829-2-43

E-mail cím: adatvedelem@modell.hu

Telefonszám: Telefon: +36-1-431-7451

 

2.         ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

A Felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mely esetben Adatkezelő a rendszerből törli az Felhasználó valamennyi személyes adatát.

Visszavonás hiányában az adatkezelés időtartama az egyes adatkezeléssel járó esetekben a jelen tájékoztatóban meghatározott határidő.

3.     KEZELT ADATOK KÖRE, IDEJE, CÉLJA

Regisztráció

 • normál regisztráció,
 • regisztráció Facebook fiókkal,
 • Regisztráció Google fiókkal.

Név,

Email cím

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Ha Felhasználó nem kéri regisztrációjának törlését, úgy a Adatkezelő a regisztráció napjától számított 10 évig tárolja, ezt követően törli rendszeréből. Ha a Honlap hamarabb megszűnik, mint 10 év, úgy a Honlap megszűnését követő legkésőbb 30 nap elteltével törli rendszeréből.

 • webáruházban történő vásárlási lehetőség biztosítása regisztrált felhasználóként,
 • Felhasználó azonosítása
 • megrendelés kiszállítása
 • számlázás lehetővé tétele a regisztrációt követően a megrendelés során megadott számlázási adatok felhasználásával.
 • Hűségpontok jóváírása, mely felhasználható a későbbi vásárlások során.

Felhasználó önkéntes hozzájárulása

Kapcsolatfelvétel felvétele az Adatkezelővel emailben, telefonon, postai úton vagy a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével.

 

 • Név,
 • Email cím (emailes vagy kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése esetén kötelező)
 • Telefonszám (telefonos megkeresés esetén kötelező).

Postai és Email-es megkeresés: A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezelése az adatok önkétes megadásával kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Ha a Felhasználó nem kéri a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatainak törlését, úgy Adatkezelő – kivéve panasz levél esetén - számított 10 évig tárolja, ezt követően törli rendszeréből. Ha a Honlap hamarabb megszűnik, mint 10 év, úgy a Honlap megszűnését követő legkésőbb 30 nap elteltével törli rendszeréből. Kivételt képeznek a panaszlevelek, melynek megőrzési ideje 5 év.

 

 

 • kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás,
 • panaszkezelés.

Felhasználó önkéntes hozzájárulása

 

E-mail cím

 

 

Felhasználó önkéntes hozzájárulása

 

3.1.      Egyéb célú adatkezelés

3.1.1.   Hírlevél, DM tevékenység

Kezelt adatok köre: Név, email cím

Adatkezelés célja: A feliratkozással a Felhasználó ahhoz járul hozzá, hogy Adatkezelő a közvetlen megkeresés módszerével direkt

marketing tartalmú hírleveletküldjön részére. Feliratkozás esetén a Adatkezelő – eltérő nyilatkozat, kifogás, tiltakozás hiányában –

az igénylés során Felhasználó által megadott nevét ésemail címét, mint személyes adatát felhasználja annak céljából, hogy

Adatkezelő a szolgáltatásairól tájékoztató anyagot, akciót, ajánlatot, tájékoztatást juttasson el.

Adatkezelés ideje: Mindaddig kezeli az Adatkezelő ezen adatokat, ameddig a Felhasználó le nem iratkozik a hírlevélről a

hírlevélben található leiratkozás linkrekattintva vagy amíg nem kéri levételét emailben vagy postai úton.  Leiratkozás esetén

Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. 

A hírlevélről a Felhasználó bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, térítésmentesen leiratkozhat.

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

 

3.1.2.   Profilalkotás

Adatkezelés célja:

Adatkezelő a profilalkotás során egy adott személy (vagy egyének csoportja) vásárlási szokásainak elemzését elkészíti annak érdekében,

hogy azokat célzott hirdetés megjelenítése, személyre szabott hírlevél kiküldésére vagy viselkedésének rögzítése alapján tájékoztató,

emlékeztető üzenetek kiküldésére (pl. régen jártál nálunk…;elhagytad a kosaradat és a benne lévő tartalmat mentettük stb.), használja fel.

Adatkezelő profilalkotást a Felhasználó böngészési előzményeinek és vásárlási adatain alapulnak.

Profilalkotásra és ezzel összefüggésben üzleti tevékenységéhez kapcsolódó célzott reklám megjelenítésére, kiküldésére - eltérő

nyilatkozat vagy kifogás hiányában - csak akkor kerül sor, ha ehhez a Felhasználó kifejezetten hozzájárul a regisztráció során. 

Ha Felhasználó a nem járul hozzá személyes adatainak e célból történő felhasználásához, úgy Adatkezelő a Felhasználó

vonatkozásában profilalkotást nem végez, azonban a regisztráció, megrendelés, hírlevélfeliratkozás stb. megadott személyes

adatait az elérhető és nyújtott szolgálattások biztosítása (pl. rendszerüzenet küldése, kupon kiküldés, megrendelések nyilvántartása,

hírlevél küldés stb.) érdekében továbbra is kezeli, tárolja, feldolgozza.

Kezelt adatok köre: Név, böngészési előzmények, vásárlási adatok

Adatkezelés ideje: Mindaddig végzi az Adatkezelő a profilalkotást, ameddig a Felhasználó nem tiltakozik a profilalkotás ellen.

A Felhasználó bármikor, indokolás és hátrányos jogkövetkezmények nélkül jogosult ezen adatainak kezelése ellen tiltakozni az

Adatkezelő részére címzett írásbeli nyilatkozattal. Tiltakozás esetén Adatkezelő a továbbiakban a Felhasználó adatait profilalkotás

céljából nem használja fel és a Felhasználó a továbbiakban is jogosult a Honlap használatára.

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

3.1.3.   Termékértékelés írása

Adatkezelés célja: más fogyasztók hiteles tájékoztatása, a felhasználói élmény növelése. A Felhasználó az általa megvásárolt

termékekről termékértékelést írhat, amely elősegíti más vásárlók döntését az adott termék megvásárlása tekintetében.

A termékértékelés mellett – amennyiben a Felhasználó a jelölőnégyzet bejelölésével hozzájárul - Felhasználó felhasználói

neve (vezeték és keresztneve rövidített formában vagy rövidítés nélkül) megjelenhet. Ha a Felhasználó nem járul hozzá, úgy

felhasználói neve (vezeték és keresztneve rövidített formában vagy rövidítés nélkül) nem jelenik meg az általa adott értékelés mellett.

Kezelt adatok köre: vezeték és keresztneve rövidített formában vagy rövidítés nélkül.

Adatkezelés ideje: Mindaddig kezeli az Adatkezelő ezen adatokat, ameddig a Felhasználó nem kéri a megjelenített adat törlését.

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

3.1.4.   Árukereső.hu igénybevétele

Adat átadás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése.

Adatkezelő a lehető legjobb kiszolgálás érdekében független, vásárlói visszajelzések alapján minőségbiztosítási

rendszert üzemeltet. Ennek érdekében a „Megbízható bolt” értékelőrendszert működtető www.arukereso.hu

szolgáltatást veszi igénybe és a Honlapon történő vásárlások után a vásárlókat független

értékelésre kéri fel. Ennek érdekében a Felhasználó e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt

termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül és az árukereső.hu egy az Adatkezelő

megbízásából kiküldött kérdőív segítségével végzi el a Honlap értékelését. A vásárlói vélemények

hiteles képet adnak a boltok minőségéről, tekintettel arra, hogy a „Megbízható bolt” cím csak a

webáruházakból ténylegesen vásárolt felhasználók véleménye alapján érdemelhető ki.

A felhasználó a megrendelés elküldésével járul hozzá az adatok e célból történő átadásához.  

Az így átadott személyes adatokat az Online Comparison Shopping Kft. (www.arukereso.hu)

saját céljaira nem használja fel, kizárólag az itt feltüntetett cél elérése

érdekében jogosult annak feldolgozására, saját céljaira nem használhatja fel.

bővebben: https://www.arukereso.hu/static/trusted_terms_and_conditions.html

Átadott adatok köre: Felhasználó email címe, megvásárolt termék megnevezése.

Adatfeldolgozó: Online Comparison Shopping Kft.

Adatkezelés ideje: Mindaddig átadásra kerülnek ezen, adatok, ameddig a Felhasználó nem

tiltakozik az adatok átadása ellen Adatkezelőnél.

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

3.1.5.   Honlap használatával összefüggésben gyűjtött adatok (egyéb célú adatkezelés)

 

3.1.5.1.            Technikai adatok, Honlap látogatás adatai

Adatkezelés célja: Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti Felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő

időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát.

Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal csak akkor kerülnek összekapcsolásra, ha a Felhasználó regisztrál a Honlapon.

Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Adatkezelés célja a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása.

Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, Felhasználó személyének

azonosítására nem törekszik.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő Felhasználó számítógépe egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével

akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok

önmagukban a Felhasználó azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva

alkalmasak arra, hogy segítségükkel a Felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Kezelt adatok köre: dátum, időpont, a Felhasználó számítógépének az IP címe, böngészőjének a típusa, a megtekintett és az előzőleg

meglátogatott weboldal címe.

Az adatkezelés időtartama: a Honlap megtekintésétől számított 30 nap.

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

3.1.5.2.            Cookie-k kezelése

Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi

látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van

összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Webáruházakra jellemző

cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie a biztonsági cookie-k.

Átmeneti (session) cookie:

Adatkezelés célja: Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Honlap hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát

elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Kezelt adatok köre: nem rögzít személyes adatot

Adatkezelés ideje: honlapon történő látogatás időtartama alatt él, azt követően automatikusan törlődik.

Állandó (persistent) cookie:

Adatkezelés célja: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása).

Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az

internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Kezelt adatok köre: nem rögzít személyes adatot              

Adatkezelés ideje: Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ,

hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz, jellemzően 30-60-90-120-180-365 nap

Bevásárlókosárhoz használt cookie,

Kezelt adatok köre: nem rögzít személyes adatot

Adatkezelés ideje: 60 hónap

Adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a "bevásárlókosár" nyilvántartása, a vásárlói kosár kezelése (virtuemart), megfelelő

navigáció biztosítása.

Biztonsági cookiek

Kezelt adatok köre: nem rögzít személyes adatot

Adatkezelés célja: Felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, illetéktelen belépés megakadályozása.

Adatkezelés ideje: 60 hónap

Jelszóval védett munkamenethez szükséges cookiek.

Kezelt adatok köre: nem rögzít személyes adatot

Adatkezelés célja: ez a cookie a Felhasználó azonosítására szolgál az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatásba való belépés után; a felhasználó azonosítása ahhoz szükséges, hogy ne szakadjon

meg a hírközlő hálózaton a szerverrel folytatott kommunikáció).

Érintettek köre a sütik által gyűjtött adatok esetében: minden oldalon böngésző felhasználó

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Sütik törlése

A Felhasználónak joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások

menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.

3.1.5.3.            Külső szolgáltatók adatkezelése

A portál html kódja Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz.

A külső szolgáltató szervere közvetlenül Felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét,

hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükről történő közvetlen kapcsolódás, Felhasználó böngészőjével való közvetlen

kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

A Felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A Honlap tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól

származnak, akik nem állnak kapcsolatban Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek

cookie-kat, web beacon-okat a Felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat

annak érdekében, hogy a Felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek.

Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak,

és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie)

helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak

lehetőségük van összekapcsolni Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében.

Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google) internetes webhelyeken jeleníthetik meg. Ezek a külső szolgáltatók

(Google) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő Honlapján, és ez

alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket Felhasználó (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

-          Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik)

Adatkezelés célja: A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső

szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről a Google a www.google-analytics.com

címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics Felhasználó számítógépén tárolt

cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Honlapon létrejött felhasználói interakciókat. Az analitikai célú cookie-k (sütik)

anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a Felhasználó beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.

A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra.

Ezeket az információkat a Google az Adatkezelő megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a Felhasználók holnaplátogatási

szokásait, riportokat állítson össze a Honlapon használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő

szolgáltatásokat teljesítsen a Adatkezelő felé.

Kezelt adatok köre: IP cím, Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a

számítógép, illetve a Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges.

Adatkezelés időtartama: 60 hónap

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken:

http://www.google.com/policies/technologies/ads/

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/.

-          Google Adwords

Adatkezelés célja: A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra

látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel keresse fel Adatkezelő.

A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat,

amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a

számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok Adatkezelőtől.

Kezelt adatok köre: IP cím, Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a

számítógép, illetve a Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges.

Adatkezelés időtartama: 60 hónap

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

 

-          Facebook remarketing

Adatkezelés célja: Facebook remarketing kódok segítségével a Honlapot korábban már meglátogató Felhasználó

számára különböző kampányokat, promócióskat jelenít meg Adatkezelő.

Kezelt adatok köre: IP cím, Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a

számítógép, illetve a Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges.

Adatkezelés időtartama: 60 hónap

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

4.         ADATFELDOLGOZÁS

Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek vagy a szolgáltatás

nyújtása céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak Adatkezelő utasításának, döntéseinek

végrehajtására jogosult.

Modell & Hobby Kft.

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. Lurdy Ház. ép. Irodaszárny. lház. II. em.

Cégjegyzékszám: 01-09-724357

Adószám: 10929829-2-43

Telefon: +36-1-431-7451

E-mail: info@modell.hu

Tevékenység: Adatkezelő megbízásából a weboldal üzemeltetését végzi.        

NewDigital Gera és Társai Kft.

Székhely: 2370 Dabas, Szent István út. 97

Telefonszám: +36 30 560 7635

Email: info@newdigital.hu

Tevékenység: tárhelyszolgáltató, szerver üzemeltető

Online Comparison Shopping Kft.

Székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

Adószám: 24868291-2-42

Cégjegyzékszám:01-09-186759

E-mail: info@arukereso.hu

Web:   www.arukereso.hu

Tevékenység: Megbízható bolt program üzemeltetője, Adatkezelő vásárlóinak kérdőív kiküldése, visszajelzések

feldolgozása, Adatkezelő illetve a honlap minősítése a vásárlói visszajelzések alapján.

Express One Hungary Kft.

Székhely: 1239 Budapest, Európa utca 12. L1ép.

Telefon: +36-1-8777-400

Web:  www.expressone.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@expressone.hu

Tevékenység: Futárszolgálat, megrendelés kiszállítása

ABT Hungária Tanácsadó Kft.

1037 Budapest Montevideo u. 3/a.

Telefon: 430-3400

web: www.abt.hu

abt@abt.hu

Tevékenység: Könyvelési tevékenység

Zomputer.hu

Székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 80.

Telefon: +36-1-814-8550

Web: www.zomputer.hu

E-mail: info@zomputer.hu

Tevékenység: IT üzemeltető

5.         ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik

azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra

hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő az adatok

biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

6.         FELHASZNÁLÓT MEGILLETŐ JOGOK

6.1.      Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

A Felhasználónak joga van ahhoz, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos

információkat megismerhesse; ellenőrizze, hogy Adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra,

hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. A Felhasználó az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét

írásban (emailben vagy postai úton) köteles eljuttatni Adatkezelő részére. Adatkezelő az információkat széles körben

használt elektronikus formátumban adja meg Felhasználó részére, kivéve, ha a Felhasználó azt nem írásban,

papíralapon kéri. Szóbeli tájékoztatást a hozzáférés gyakorlása esetén telefonon keresztül Adatkezelő nem ad.

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás az alábbiakra terjed ki:

-          kezelt adatok körének meghatározása, adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,

-          adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,

-          adatforrás megjelölése.

Adatkezelő a személyes adatok másolatát (személyesen az ügyfélszolgálaton) első alkalommal ingyenesen

biztosítja Felhasználó részére. A Felhasználó által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív

költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton kéri a másolat

kiadást úgy, az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja Felhasználó rendelkezésére.

Felhasználó a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért

egyet úgy a 6. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését,

kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve

a 7. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

6.2.      Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Felhasználó írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti Felhasználó által, írásban

vagy az Adatkezelő üzleteinek valamelyikében személyesen megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a

hiányos adatok kiegészítését elvégzi Felhasználó által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet

tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul,

vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználó e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban

kérelmezi.

6.3.      Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Felhasználó írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha a

-          Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

-          az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok

felhasználásának korlátozását,

-          Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

-          Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,

amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos

indokaival szemben.

Korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak Felhasználó hozzájárulásával, vagy

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi

személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből

lehet ez idő alatt kezelni. Adatkezelő a Felhasználót, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést,

az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

6.4.      Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Felhasználó kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintett Felhasználóra vonatkozó

személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll: i) a személyes adatokra már

nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; ii)

Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs

más jogalapja; iii) Felhasználó saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen,

és nincs jogszerű ok az adatkezelésre, iv) Felhasználó tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok

közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is,

amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, v) a személyes adatokat Adatkezelő

jogellenesen kezeli; vi) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált,

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Felhasználó a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges

i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; ii)

népegészségügy területét érintő közérdek alapján; iii) a közérdekű archiválás céljából,

tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez

való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;

vagy iv) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.5.      Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy Felhasználó megszerezhesse és a

továbbiakban felhasználhassa Adtakezelő rendszerében megtalálható Felhasználó által

átadott „saját” adatait, saját céljaira és általa meghatározott különböző szolgáltatókon keresztül. 

Minden esetben a Felhasználó által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok

hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika stb.)

Felhasználó a rá vonatkozó, Adtakezelő rendszerében megtalálható (pl. hírlevél feliratkozás során)

személyes adatokat:

-          tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

-          jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,

-          kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható Adtakezelő rendszerében.

Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti.

A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult Felhasználó

kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy Felhasználó személyesen Adatkezelő székhelyén megjelenjen a jelzést

követően, annak érdekében, hogy Adatkezelő betudja azonosítani az igénylő Felhasználót a rendszerében lévő adatok

felhasználásával. Felhasználó e jog keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet saját maga adott meg

a Adatkezelő részére (statisztikai adatokra, vásárlási adatokra, Adatkezelő rendszerében egyéb módon képződő adatokra stb.

nem vonatkozik). A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Adtakezelő rendszereiből való törlésével, ezért

Felhasználó e jogának gyakorlását követően is használhatja Adatkezelő szolgáltatását.

6.6.      Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Felhasználó a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

ideértve a profilalkotást is illetve Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes

adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha Felhasználó tiltakozik

a személyes adatok kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban Adatkezelő törli a Felhasználót rendszeréből.

Felhasználó tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) illetve hírlevél esetén a hírlevélben található

leiratkozás linkre kattintva is tud.

6.7.      Kérelem teljesítésének határideje

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a 6.1. - 6.6. pont szerinti bármely kérelem

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Felhasználót a hozott intézkedésekről. Szükség

esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal

meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével Adatkezelő a kérelem

kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Felhasználót. Ha Felhasználó elektronikus

úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adtakezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt

Felhasználó másként kéri.

7.         JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Felhasználó jogait emailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja.

Felhasználó jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben,

hogy azonosítsa Felhasználót. Ha Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó

(különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű

díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli.

Ha Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban,

további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Felhasználó az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján      

a.         Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy

b.         Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

8.         ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,

jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatkezelő az

datvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása,

valamint Felhasználó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel

érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit,

hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve,

ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve - indokolatlan

késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja Felhasználót és a felügyeleti hatóságot az

adatvédelmi incidensről.

9.         EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Adtakezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a honlapot használó Felhasználók

honlapján keresztül történő előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa. A módosítások az

értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba a Felhasználóval szemben, kivéve, ha a módosítások

ellen a Felhasználó tiltakozik. Felhasználó a honlap használatával, elfogadja a módosított

datkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, vagy a

Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Adtakezelő jogosult a Felhasználóval

szembeni kártérítés érvényesítésére.

Adtakezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért

kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben

felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

10. Adatvédelmi tisztviselő

Várhelyi Ferenc területi képviselő

e-mail: adatvedelem@modell.hu

Telefonszám: +36-1-431-7451

Cím: 1033 Budapest, Szőlőkert u. 4/b.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének időpontja: 2018. május 25.